WYKAZ SZKÓŁ KTÓRE NIE DOKONAŁY OPŁATY STARTOWEJ ZA ROK SZKOLNY 2021/2022

przez | 19 września 2022

Poniżej przedstawiamy wykaz szkół które nie dokonały opłaty startowej za udział w zawodach sportowych organizowanych przez PSZS w Rzeszowie.

Szkoły te z nowym regulaminem, nie są dopuszczone do udziału w tegorocznych zawodach sportowych do momentu opłacenia zaległej i aktualnej opłaty startowej.

Przypominamy:

opłata startowa za rok szkolny 2021/2022 wynosi 50zł

opłata startowa za rok szkolny 2022/2023 wynosi 60zł

Lp. Szkoła zaległa opłata  kategoria
1. SP Przewrotne 100 ID, IMS
2. SP Futoma 100 ID, IMS
3. SP Trzciana 100 ID, IMS
4. SP Jasionka 50 ID
5. SP Kamień Krzywa Wieś 50 ID
6. SP Mrowla 50 IMS

Wpłaty należy dokonać przed planowanym startem w zawodach powiatowych na konto PSZS
w Rzeszowie:
Bank PKO S.A. II O w Rzeszowie nr 08124026141111000039694687
35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 22

W celu otrzymania faktury, prosimy o kontakt z księgową Małgorzatą Barłowską
tel. kom. +48 698 709 250

OPŁATY STARTOWE ZA UDZIAŁ W PSZS W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2022

przez | 19 września 2022

OPŁATY STARTOWE ZA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH  SZKÓŁ POWIATU RZESZOWSKIEGO 2022/2023 

Pragniemy przypomnieć wszystkim dyrektorom szkół , nauczycielom wychowania fizycznego, trenerom, instruktorom, organizatorom z terenu powiatu rzeszowskiego o dokonywanie opłaty startowej w wysokości 60 zł, za bieżący rok szkolny (2022/2023) przed przystąpieniem do zawodów sportowych.

Zgodnie z aktualnym regulaminem PSZS w Rzeszowie, który obowiązuje od roku szkolnego 2022/2023: 

  1. Do zawodów powiatowych dopuszczane będą szkoły, które zapłacą opłatę startową w wysokości 60 zł. za bieżący rok szkolny (2021/2022). Opłata startowa dotyczy szkół osobno w Igrzyskach Dzieci, osobno w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i osobno w Licealiadzie.

      2. Wpłaty należy dokonać przed planowanym startem w zawodach powiatowych na konto PSZS w Rzeszowie:
                                 

 Bank PKO S.A. II O w Rzeszowie nr 08124026141111000039694687
       35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 22

Prosimy również, by w tytule  przelewu  była napisana informacja:

  • pełna nazwa szkoły 
  • ID (Igrzyska Dzieci), IMS (Igrzyska Młodzieży Szkolnej), L (Licealiada)

4. Szkoły, które w roku ubiegłym startowały w zawodach powiatowych i nie zapłaciły opłaty startowej (za ubiegły rok szkolny oraz bieżący rok szkolny), nie zostają dopuszczone do zawodów. Po opłaceniu i zaksięgowaniu  zaległej i aktualnej opłaty startowej szkoła będzie mogła uczestniczyć w kolejnych zawodach sportowych organizowanych przez PSZS w Rzeszowie. 

 

Przypominamy również trenerom, nauczycielom, iż w dniu zawodów powinni posiadać ze sobą:

  1. Aktualne legitymacje szkolne uczniów którzy startują w zawodach sportowych,
  2. Zgłoszenie w Systemie Rejestracji Szkół podbite przez dyrektora szkoły
  3. Ksero dowodu wpłaty składki członkowskiej w PSZS w Rzeszowie za bieżący rok szkolny (2022/2023).

Bez tych dokumentów Organizator imprezy sportowej  nie dopuszcza szkół do startu w zawodach na szczeblu powiatowym .

 

Zarząd PSZS w Rzeszowie

Spotkanie organizacyjne na rok szkolny 2022/2023

przez | 7 września 2022

Spotkanie organizacyjne Zarządu PSZS w Rzeszowie oraz Gminnych Organizatorów Sportu w roku szkolnym 2022/2023

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie zaprasza wszystkich członków Zarządu, Gminnych Organizatorów Sportu oraz wszystkich  nauczycieli wychowania fizycznego
z terenu powiatu rzeszowskiego na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 14.09.2022 r
w PODGiK – budynnek nr 7 ul. Bernardyńska (1 piętro).

 

14.30 – Zebranie członków Zarządu PSZS w Rzeszowie, Gminnych Organizatorów Sportu oraz zainteresowanych nauczycieli wychowania fizycznego 

                                                              Serdecznie zapraszamy 

                                                              Zarząd PSZS w Rzeszowie

WYNIKI SPORTOWE UCZNIÓW PSZS w RZESZOWIE ZA ROK 2021/2022

przez | 5 września 2022

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

 

Pragniemy poinformować, że w klasyfikacji generalnej  szkół podstawowych Powiat Rzeszowski zajął 3 miejsce!

Najlepszą gminą wiejską w województwie podkarpackim było Trzebownisko.

Serdecznie gratulujemy uczniom za wysokie wyniki sportowe, nauczycielom, trenerom i instruktorom za włożony wkład z osiągniętych sportowych sukcesów.

Życzymy dalszych wysokich wyników sportowych!

PSZS w Rzeszowie

Nowy sportowy rok szkolny 2022/2023

przez | 5 września 2022

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy nowy sportowy rok szkolny 2022/2023.

Mamy nadzieję, że w rozgrywkach sportowych organizowanych przez PSZS w Rzeszowie, będą Państwo mogli spotykać się osobiście na wszystkich zawodach sportowych, podczas realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”, a także innych działaniach aktywizujących dzieci i młodzież.

Zgodnie z przesłaniem tegorocznej edycji współzawodnictwa sportowego jest stworzenie możliwości uczestnictwa w nim jak największej ilości dzieci i młodzieży.

Dlatego też, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, również zwraca się z prośbą do nauczycieli, trenerów, instruktorów, by w tym roku szkolnym 2022/2023 przygotowując dzieci i młodzież do startu w zawodach, zadbali o to, by  brało jak najwięcej uczniów, tak, aby każdy uczeń Waszej szkoły marzący o to by być reprezentantem Waszej społeczności nie zostało pominięte w zawodach organizowanych w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.

Zachęcamy nauczycieli, trenerów i instruktorów do realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”,  organizowany przez Szkolny Związek Sportowy, który swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej szkół.

SKS w Rzeszowie będzie realizować także nowe projekty:

Życzymy Państwu samych trafnych decyzji, satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieży, a wszystkim uczniom sukcesów sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

Zmiana terminów zawodów powiatowych w piłce nożnej IMS, ID.

przez | 18 maja 2022

UWAGA!!!

Zmiana terminów zawodów powiatowych w piłce nożnej

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

30.05.2022 – półfinał dziewcząt

31.05.2022 – półfinał chłopców

08.06.2022 – FINAŁ dziewcząt

09.06.2022 – FINAŁ chłopców

 

IGRZYSKA DZIECI

02.06.2022 – półfinał dziewcząt

03.06.2022 – półfinał chłopców

06.06.2022 – FINAŁ dziewcząt

07.06.2022- FINAŁ chłopców

Zmiany zawodów zostały zamieszczone w kalendarzu  zawodów sportowych.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

PSZS w Rzeszowie

WAŻNE INFORMACJE- LICEALIADA PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

przez | 21 kwietnia 2022

INFORMACJA DLA SZKÓŁ, TRENERÓW, KTÓRZY BĘDĄ BRAĆ UDZIAŁ W ZAWODACH Z PIŁKI NOŻNEJ W RAMACH LICEALIADY

 

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z TERMINARZEM ZAWODÓW LICEALIADY  26.04.2022 NA ORLIKU MIEJSKIM W DYNOWIE.

PIŁKA NOŻNA  DZIEWCZĄT ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z TERMINARZEM ZAWODÓW LICEALIADY 27.04.2022 NA ORLIKU MIEJSKIM W DYNOWIE LUB NA HALI SPORTOWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DYNOWIE (W RAZIE OPADU DESZCZU).

Ze sportowym pozdrowieniem

PSZS w Rzeszowie