LISTA SZKÓŁ, KTÓRE NIE DOKONAŁY OPŁATY STARTOWEJ ZA ROK 2020 – STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r.

przez | 17 listopada 2020

Poniżej przedstawiamy na bieżąco wykaz szkół, 
które brały udział w zawodach sportowych organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, 
a nie dokonały opłaty startowej za 2020 rok.

 

Prosimy wszystkie szkoły o uregulowanie opłaty startowej.

Prosimy o umieszczenie następujących informacji na przelewie: nazwa szkoły, opłata za ID, IMS, LIC, rok kalendarzowy: 2020. 

W sprawach dotyczących uregulowania, czy wyjaśnienia płatności należy kontaktować się z księgową PSZS w Rzeszowie p. Małgorzatą Barłowską tel. kom. +48 698 709 250.

Zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sportowego szkół powiatu rzeszowskiego, przypominamy:

 

  1. Do zawodów powiatowych dopuszczane będą szkoły, które zapłacą opłatę startową w wysokości 50 zł.za bieżący rok kalendarzowy. 

Opłata startowa dotyczy szkół osobno w Igrzyskach Dzieci, osobno w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i osobno w Licealiadzie.

  1. Wpłaty należy dokonać przed planowanym startem w zawodach powiatowych na konto PSZS w Rzeszowie:

Bank PKO S.A. II O w Rzeszowie nr 08124026141111000039694687

35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 22.

IGRZYSKA DZIECI

Lp.

Szkoła

1.

SP Zaczernie

2.

SP  Kamień- Prusin

3.

SP Nr 2 Nienadówka

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Lp.

Szkoła

1.

SP Trzeboś

2.

SP Boguchwała

3.

SP Zaczernie

 


                                                                                                                
Zarząd PSZS w Rzeszowie