NOWY ROK KALENDARZOWY- WPISOWE ZA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH

przez | 15 stycznia 2019

Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy, a dla wszystkich- szkół, uczniów i nauczycieli wf –
nowe wyzwania sportowe. 

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem PSZS w Rzeszowie, szkoła, która podlega pod powiat rzeszowski, by brać udział w zawodach sportowych musi uiścić opłatę startową:

 • 1 „Do zawodów powiatowych dopuszczane będą szkoły, które zapłacą opłatę startową w wysokości 40zł. za bieżący rok kalendarzowy. Opłata startowa dotyczy szkół osobno w Igrzyskach Dzieci, osobno w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i osobno w Licealiadzie.
 • pkt 3. „Zawodników na każdym szczeblu rozrywek obowiązują legitymacje szkolne, zgłoszenie w Systemie Rejestracji Szkół podbite przesz dyrektora szkoły oraz ksero dowodu wpłaty składki członkowskiej. Bez tych dokumentów nie będą oni dopuszczeni do startu w zawodach.”
 • Pkt 4. „ Szkoły, które w roku ubiegłym startowały w zawodach powiatowych i nie zapłaciły opłaty startowej, zostaną dopuszczone do zawodów po opłaceniu zaległej i aktualnej opłaty startowej”.
 • Gospodarze imprezy sportowej zobowiązani są o sprawdzenie czy dana szkoła biorąca udział w zawodach posiada ksero dowodu wpłaty składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy w kwocie 40 zł.
 • W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się:
  z Powiatowym Organizatorem Sportu PSZS- Zbigniewem Przygórzewskim tel. kom. +48 601 216 940,
  Prezesem PSZS – Sylwią Niemiec tel. kom. +48 609 813 573,
  Księgową PSZS – Małgorzatą Barłowską tel. kom. +48 698 709 250.

 

Prosimy zatem uregulowanie należności na konto PSZS w Rzeszowie:

Bank PKO S.A. II O w Rzeszowie nr 08 1240 2614 1111 0000 3969 4687

35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 22