Opłaty startowe w roku szkolnym 2021/2022

przez | 6 marca 2022

OPŁATY STARTOWE ZA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH  SZKÓŁ POWIATU RZESZOWSKIEGO 2021/2022 

Przypominamy wszystkim szkołom z powiatu rzeszowskiego, które uczestniczyły w 1 semestrze roku szkolnego 2021/2022 o uregulowaniu opłaty startowej w wysokości 50 zł. za bieżący rok szkolny (2021/2022).

Opłata startowa dotyczy szkół osobno w Igrzyskach Dzieci, osobno w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i osobno w Licealiadzie.

Wpłaty należy dokonać przed planowanym startem w zawodach powiatowych na konto PSZS
w Rzeszowie:
Bank PKO S.A. II O w Rzeszowie nr 08124026141111000039694687
35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 22

Przypominamy również trenerom, nauczycielom, iż w dniu zawodów powinni posiadać ze sobą:

  1. Aktualne legitymacje szkolne uczniów którzy startują w zawodach sportowych,
  2. Zgłoszenie w Systemie Rejestracji Szkół podbite przez dyrektora szkoły
  3. Ksero dowodu wpłaty składki członkowskiej w PSZS w Rzeszowie za bieżący rok szkolny (2021/2022).

Bez tych dokumentów Organizator imprezy sportowej może nie dopuścić do startu w zawodach na szczeblu powiatowym.

Zarząd PSZS w Rzeszowie