OPŁATY STARTOWE ZA UDZIAŁ W POWIATOWYCH ZAWODACH SPORTOWYCH NA ROK KALENDARZOWY 2021/2022

przez | 23 września 2021

Pragniemy przypomnieć wszystkim dyrektorom szkół , nauczycielom wf, trenerom, instruktorom, organizatorom z terenu powiatu rzeszowskiego o dokonywanie opłaty startowej w wysokości 50 zł, za bieżący rok szkolny (2021/2022) przed przystąpieniem do zawodów sportowych.

Zgodnie z aktualnym regulaminem PSZS w Rzeszowie, który obowiązuje od roku szkolnego 2021/2022: 

  1. Do zawodów powiatowych dopuszczane będą szkoły, które zapłacą opłatę startową w wysokości 50 zł. za bieżący rok szkolny (2021/2022). Opłata startowa dotyczy szkół osobno w Igrzyskach Dzieci, osobno w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i osobno w Licealiadzie.

      2. Wpłaty należy dokonać przed planowanym startem w zawodach powiatowych na konto PSZS

         w Rzeszowie:
                                   

  Bank PKO S.A. II O w Rzeszowie nr 08124026141111000039694687
       35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 22

 

Prosimy również, by w tytule  przelewu  była napisana informacja:

pełna nazwa szkoły

ID (Igrzyska Dzieci), IMS (Igrzyska Młodzieży Szkolnej), L (Licealiada)