OPŁATY STARTOWE ZA UDZIAŁ W PSZS W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

przez | 19 września 2023

OPŁATY STARTOWE ZA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH  SZKÓŁ POWIATU RZESZOWSKIEGO 2023/2024

Pragniemy przypomnieć wszystkim dyrektorom szkół , nauczycielom wychowania fizycznego, trenerom, instruktorom, organizatorom z terenu powiatu rzeszowskiego o dokonywanie opłaty startowej w wysokości 60 zł, za bieżący rok szkolny (2023/2024) przed przystąpieniem do zawodów sportowych.

Zgodnie z aktualnym regulaminem PSZS w Rzeszowie, który obowiązuje od roku szkolnego 2023/2024: 

  1. Do zawodów powiatowych dopuszczane będą szkoły, które zapłacą opłatę startową w wysokości 60 zł. za bieżący rok szkolny (2023/2024). Opłata startowa dotyczy szkół osobno w Igrzyskach Dzieci, osobno w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i osobno w Licealiadzie.

      2. Wpłaty należy dokonać przed planowanym startem w zawodach powiatowych na konto PSZS w Rzeszowie:
                                 

 Bank PKO S.A. II O w Rzeszowie nr 08124026141111000039694687
       35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 22

Prosimy również, by w tytule  przelewu  była napisana informacja:

  • pełna nazwa szkoły 
  • ID (Igrzyska Dzieci), IMS (Igrzyska Młodzieży Szkolnej), L (Licealiada)

4. Szkoły, które w roku ubiegłym startowały w zawodach powiatowych i nie zapłaciły opłaty startowej (za ubiegły rok szkolny oraz bieżący rok szkolny), nie zostają dopuszczone do zawodówPo opłaceniu i zaksięgowaniu  zaległej i aktualnej opłaty startowej szkoła będzie mogła uczestniczyć w kolejnych zawodach sportowych organizowanych przez PSZS w Rzeszowie.