Wykaz szkół, które dokonały opłaty startowej za 2018 rok.

przez | 26 listopada 2018

Poniżej przedstawiamy wykaz szkół, które dokonały opłaty startowej za 2018 rok. 

W sprawach dotyczących uregulowania czy wyjaśnienia płatności należy kontaktować się z księgową PSZS w Rzeszowie p. Małgorzatą Barłowską tel. kom. +48 698 709 250.

  Wpłaty 2018 – opłaty startowe
miesiąc szkoła
I Szkoła Podstawowa Nr I w Dynowie z oddziałami gimnazjalnymi
  Zespół  Szkól w Malawie
  Zespół  Szkól w Błażowej
  Szkoła Podstawowa w Lubeni
  Szkoła Podstawowa w Głgowie Małopolskim
  Zespół  Szkól w Łowisku
  LO Błażowa
  SP Trzeboś
  SP Trzebownisko
  ZSP w Krasnem
  SP Wola Zgłobieńska
II SP Harta
  SP Dylągowa
  SP Racławówka
  Niepubliczna SP Bratkowice
  SP Mrowla
III SP Straszydle
  ZSA DYNÓW
  ZS ZACZERNIE
  SP Tyczyn
IV SP Hyżne
  Gimnazjum Hyżne
  ZS w Tyczynie
V SP Trzeboś
  SokołówMłp
  SP i Gimnazjum Rudna Wielka
VI SP Błażowa Dolna
IX SP Nowy Borek
  Publiczna Katolicka SP Tarnobrzeg
X Zespół Szkół Weterynaryjnych  Trzciana
  SP  Montessori z oddz.dwujęzycznymi Boguchwała
XI Zespół szkół w Malawie
  SLO Głogów Młp.
  ZS Nienadówka 2
  ZS Nienadówka
  ZS Górne
  SZKS Borek Stary
  SZP  nr 2  w Niechobrzu
  SZP w Piątkowej
  SZP w Kakolówce
XII Uczniowski klub sportowy  Budy Głogowskie
  Zespół Szkół  Wólka Niedzwiecka
  LO w Dynowie 
  Szkoła Podstawowa nr 2 Górnie
  UKS Gymnasion Chmielnik
  Szkoła podst. Racławówka
  SZKOŁA Podstawowa Wola Zgłobieńska

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem PSZS w Rzeszowie:

1. Do zawodów powiatowych dopuszczane będą szkoły, które zapłacą opłatę startową w wysokości 40 zł. za bieżący rok kalendarzowy. Opłata startowa dotyczy szkół osobno w Igrzyskach Dzieci, osobno w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i osobno w Licealiadzie.

2. Wpłaty należy dokonać przed planowanym startem w zawodach powiatowych na konto PSZS w Rzeszowie:
Bank PKO S.A. II O w Rzeszowie nr 08124026141111000039694687
35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 22

3. Zawodników na każdym szczeblu rozgrywek obowiązują; legitymacje szkolne, zgłoszenie w Systemie Rejestracji Szkół podbite przez dyrektora szkoły oraz ksero dowodu wpłaty składki członkowskiej. Bez tych dokumentów nie będą oni dopuszczeni do startu w zawodach.

4. Szkoły, które w roku ubiegłym startowały w zawodach powiatowych i nie zapłaciły opłaty startowej, zostaną dopuszczone do zawodów po opłaceniu zaległej i aktualnej opłaty startowej.