WYKAZ SZKÓŁ, KTÓRE DOKONAŁY OPŁATY STARTOWĄ ZA 2019 ROK

By | 15 stycznia 2019

Poniżej przedstawiamy na bieżąco wykaz szkół, które dokonały opłaty startowej za 2019 rok. 

Prosimy wszystkich nauczycieli, o umieszczenie następujących informacji na przelewie: nazwa szkoły, opłata za ID, IMS, LIC, rok kalendarzowy: 2019, 2018 czy 2017.

W sprawach dotyczących uregulowania czy wyjaśnienia płatności należy kontaktować się z księgową PSZS w Rzeszowie p. Małgorzatą Barłowską tel. kom. +48 698 709 250.

miesiąc  data wpłaty szkoła opłata ID, IMS, LIC opłata za rok 2019
styczeń 2019 3.01.2019 ZSzZ Dynów LIC opłata za 2019 r.
  10.01.2019 LO Błażowa LIC opłata za 2019 r.
  11.01.2019 ZS Błażowa (SP i G) ID, IMS opłata za 2019 r.
  14.01.2019 SP Rudna Wielka (SP i G Nr 5 w Rudnej Wielkiej) ID, IMS opłata za 2019 r.
  11.01.2019 UKS „Pogórze” (ID, IMS – SP Nr 1 w Dynowie) ID, IMS opłata za 2019 r.
  16.01.2019 SP Racławówka ID, IMS opłata za 2019 r.
  23.01.2019 ZS Kamień ID, IMS, LIC opłata za 2018 r.
  24.01.2019 SP Boguchwała    
  29.01.2019 SP Głogów Młp. ID, IMS opłata za 2019 r.
  29.01.2019 Sokołów Młp.    
  30.01.2019 ZS Kamień ID, IMS, LIC opłata za 2019 r.
luty
2019 r.
1.02.2019 SP Lutoryż ID opłata za 2019 r.
  4.02.2019 SP Kąkolówka ID, IMS opłata za 2019 r.
 

5.02.2019

7.02.2019

SP Siedliska

ID

IMS

opłata za 2019 r. 
 

6.02.2019

SP Racławówka

ID, IMS

opłata za 2019 r.
 

7.02.2019

SP Siedliska

IMS

opłata za 2018 r.
 

8.02.2019

SP Straszydle

ID

opłata za 2019 r.
 

22.02.2019

ZSP Krasne

ID, IMS

opłata za 2019 r.
 

25.02.2019

ZS Sokołów Młp.

ID, IMS 

opłata za 2019 r.
 

25.02.2019

SP Nr 1
w Trzebosi

ID, IMS

opłata za 2019 r.
marzec 2019 r.

4.03.2019

SP Trzebownisko

ID, IMS

opłata za 2019 r.
 

5.03.2019

ZS Tyczyn

LIC

opłata za 2019 r.
 

11.03.2019

SP Lubenia

ID, IMS

opłata za 2019 r.
  6.03.2019 ZSL Ustrzyki Dolne LIC opłata za 2019 r.
  12.03.2019 ZS Górno ID, IMS opłata za 2019 r.
  14.03.2019 ZSTW Trzciana LIC opłata za 2019 r.
  15.03.2019 LO Dynów LIC opłata za 2019 r.
  18.03.2019 SP Futoma ID opłata za 2019 r.
  29.03.2019 ZS Stobierna nr 1 ID, IMS opłata za 2019 r.
kwiecień 2019 r. 1.04.2019 ZS Nowa Wieś ID, IMS opłata za 2019 r.
  1.04.2019 UKS Chmielnik ID, IMS opłata za 2019 r.
  1.04.2019 SP nr2 Trzeboś ID opłata za 2019 r.
  1.04.2019 SP Wólka Podleśna ID opłata za 2019 r.
  1.04.2019 ZS Kielanówka ID opłata za 2019 r.
  11.04.2019 SP Hyżne ID opłata za 2019 r.
maj
2019 r.
6.05.2019 ZS Sokołów Młp. LIC

opłata za 2018 r.

opłata za 2019 r.

NOWY ROK KALENDARZOWY- WPISOWE ZA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH

By | 15 stycznia 2019

Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy, a dla wszystkich- szkół, uczniów i nauczycieli wf –
nowe wyzwania sportowe. 

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem PSZS w Rzeszowie, szkoła, która podlega pod powiat rzeszowski, by brać udział w zawodach sportowych musi uiścić opłatę startową:

 • 1 „Do zawodów powiatowych dopuszczane będą szkoły, które zapłacą opłatę startową w wysokości 40zł. za bieżący rok kalendarzowy. Opłata startowa dotyczy szkół osobno w Igrzyskach Dzieci, osobno w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i osobno w Licealiadzie.
 • pkt 3. „Zawodników na każdym szczeblu rozrywek obowiązują legitymacje szkolne, zgłoszenie w Systemie Rejestracji Szkół podbite przesz dyrektora szkoły oraz ksero dowodu wpłaty składki członkowskiej. Bez tych dokumentów nie będą oni dopuszczeni do startu w zawodach.”
 • Pkt 4. „ Szkoły, które w roku ubiegłym startowały w zawodach powiatowych i nie zapłaciły opłaty startowej, zostaną dopuszczone do zawodów po opłaceniu zaległej i aktualnej opłaty startowej”.
 • Gospodarze imprezy sportowej zobowiązani są o sprawdzenie czy dana szkoła biorąca udział w zawodach posiada ksero dowodu wpłaty składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy w kwocie 40 zł.
 • W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się:
  z Powiatowym Organizatorem Sportu PSZS- Zbigniewem Przygórzewskim tel. kom. +48 601 216 940,
  Prezesem PSZS – Sylwią Niemiec tel. kom. +48 609 813 573,
  Księgową PSZS – Małgorzatą Barłowską tel. kom. +48 698 709 250.

 

Prosimy zatem uregulowanie należności na konto PSZS w Rzeszowie:

Bank PKO S.A. II O w Rzeszowie nr 08 1240 2614 1111 0000 3969 4687

35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 22

Wykaz szkół, które dokonały opłaty startowej za 2018 rok.

By | 26 listopada 2018

Poniżej przedstawiamy wykaz szkół, które dokonały opłaty startowej za 2018 rok. 

W sprawach dotyczących uregulowania czy wyjaśnienia płatności należy kontaktować się z księgową PSZS w Rzeszowie p. Małgorzatą Barłowską tel. kom. +48 698 709 250.

  Wpłaty 2018 – opłaty startowe
miesiąc szkoła
I Szkoła Podstawowa Nr I w Dynowie z oddziałami gimnazjalnymi
  Zespół  Szkól w Malawie
  Zespół  Szkól w Błażowej
  Szkoła Podstawowa w Lubeni
  Szkoła Podstawowa w Głgowie Małopolskim
  Zespół  Szkól w Łowisku
  LO Błażowa
  SP Trzeboś
  SP Trzebownisko
  ZSP w Krasnem
  SP Wola Zgłobieńska
II SP Harta
  SP Dylągowa
  SP Racławówka
  Niepubliczna SP Bratkowice
  SP Mrowla
III SP Straszydle
  ZSA DYNÓW
  ZS ZACZERNIE
  SP Tyczyn
IV SP Hyżne
  Gimnazjum Hyżne
  ZS w Tyczynie
V SP Trzeboś
  SokołówMłp
  SP i Gimnazjum Rudna Wielka
VI SP Błażowa Dolna
IX SP Nowy Borek
  Publiczna Katolicka SP Tarnobrzeg
X Zespół Szkół Weterynaryjnych  Trzciana
  SP  Montessori z oddz.dwujęzycznymi Boguchwała
XI Zespół szkół w Malawie
  SLO Głogów Młp.
  ZS Nienadówka 2
  ZS Nienadówka
  ZS Górne
  SZKS Borek Stary
  SZP  nr 2  w Niechobrzu
  SZP w Piątkowej
  SZP w Kakolówce
XII Uczniowski klub sportowy  Budy Głogowskie
  Zespół Szkół  Wólka Niedzwiecka
  LO w Dynowie 
  Szkoła Podstawowa nr 2 Górnie
  UKS Gymnasion Chmielnik
  Szkoła podst. Racławówka
  SZKOŁA Podstawowa Wola Zgłobieńska

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem PSZS w Rzeszowie:

1. Do zawodów powiatowych dopuszczane będą szkoły, które zapłacą opłatę startową w wysokości 40 zł. za bieżący rok kalendarzowy. Opłata startowa dotyczy szkół osobno w Igrzyskach Dzieci, osobno w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i osobno w Licealiadzie.

2. Wpłaty należy dokonać przed planowanym startem w zawodach powiatowych na konto PSZS w Rzeszowie:
Bank PKO S.A. II O w Rzeszowie nr 08124026141111000039694687
35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 22

3. Zawodników na każdym szczeblu rozgrywek obowiązują; legitymacje szkolne, zgłoszenie w Systemie Rejestracji Szkół podbite przez dyrektora szkoły oraz ksero dowodu wpłaty składki członkowskiej. Bez tych dokumentów nie będą oni dopuszczeni do startu w zawodach.

4. Szkoły, które w roku ubiegłym startowały w zawodach powiatowych i nie zapłaciły opłaty startowej, zostaną dopuszczone do zawodów po opłaceniu zaległej i aktualnej opłaty startowej.

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

By | 18 listopada 2018

W dniu 13 listopada 2018 r. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie zorganizowało Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za Rok Szkolny 2017/2018 w Powiecie Rzeszowskim. Na spotkaniu zostali uhonorowani młodzi sportowcy, wyróżniający się nauczyciele wychowania fizycznego, najlepsze szkoły oraz gminy, które w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego osiągnęły znaczące wyniki sportowe.

Powiat Rzeszowski został w roku szkolnym 2017/2018 sklasyfikowany na piątym miejscu wśród powiatów województwa podkarpackiego w rozgrywkach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej gromadząc łącznie 4092 punkty. Najwięcej punktów dla Powiatu Rzeszowskiego w tych rozgrywkach zdobyły gminy:

 1. Gmina Trzebownisko – 1074 punkty,
 2. Miasto Dynów – 616 punktów,
 3. Gmina Krasne – 507 punktów.

Uczniowie ze szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych powiatu 22 razy zdobywali miejsca medalowe
w Województwie Podkarpackim (11 razy w Igrzyskach Dzieci, 7 razy w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz 4 razy
w Licealiadzie).

Szczególne gratulacje należą się uczniom ze Szkoły Podstawowej w Zaczerniu, którzy zdobyli dziewięć medali
w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.

Natomiast w rozgrywkach Licealiady, a więc w zawodach w których uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiat został sklasyfikowany na ósmym miejscu wśród powiatów województwa, uzyskując łącznie 1254 punkty. Najwięcej punktów dla powiatu zdobyły szkoły:

 1. ZSZ Dynów – 485 punktów,
 2. LO Dynów – 299 punktów,
 3. ZS Sokołów Młp. – 138 punktów.

Na spotkaniu wręczono nagrody i dyplomy uczniom, którzy zajęli miejsce medalowe w zawodach wojewódzkich Szkolnego Związku Sportowego:

w Igrzyskach Dzieci:

 • I miejsce – drużyna występująca w konkursie „Baw się z nami” ze SP w Głogowie Młp.,
 • I miejsce – drużyna koszykówki dziewcząt ze SP w Malawie,
 • I miejsce – drużyna chłopców w gimnastyce ze SP w Malawie,
 • I miejsce – Aleksandra Wojnar w skoku wzwyż ze SP w Zaczerniu,
 • I miejsce – Gabriela Szczudło w pływaniu na 50 m stylem dowolnym ze SP w Głogowie Młp.,
 • I miejsce – Igor Domowicz w gimnastyce ze SP w Malawie,
 • II miejsce – drużyna unihokeja dziewcząt ze SP Nr 2 w Stobiernej,
 • II miejsce – sztafeta dziewcząt w drużynowych biegach przełajowych ze SP w Dynowie,
 • II miejsce – Michał Bieda w skoku wzwyż ze SP w Straszydlu,
 • III miejsce – Aleksandra Wojnar w czwórboju lekkoatletycznym ze SP w Zaczerniu,
 • III miejsce – Filip Siorek w gimnastyce ze SP w Malawie.

w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej:

 • I miejsce – Monika Gomółka w skoku wzwyż ze SP w Zaczerniu,
 • I miejsce – Oliwer Wdowik w biegu na 100 m ze SP w Zaczerniu,
 • II miejsce – sztafeta 4×100 m dziewcząt ze SP w Zaczerniu,
 • II miejsce – sztafeta 4×100 m chłopców ze SP w Zaczerniu,
 • II miejsce – Gabriela Sikora w skoku wzwyż ze SP w Zaczerniu,
 • III miejsce – sztafeta dziewcząt w drużynowych biegach przełajowych ze SP w Zaczerniu,
 • III miejsce – Karolina Hazik w biegu na 80 m przez płotki ze SP w Zaczerniu.

w Licealiadzie:

 • II miejsce – drużyna chłopców w lidze lekkoatletycznej z ZSZ w Dynowie.
 • III miejsce – drużyna dziewcząt w piłce ręcznej z LO w Dynowie,
 • III miejsce – drużyna dziewcząt w badmintonie z ZSZ w Dynowie,
 • III miejsce – Kamil Kotula w pływaniu na 50 m stylem klasycznym z SLO w Głogowie Młp.

Nagrody medalistom i wyróżnionym wręczali: Pan Marek Sitarz, Wicestarosta RzeszowskiPani Sylwia Niemiec, prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie oraz Pan Jacek Piekiełek, wiceprezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie.

Uhonorowano nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w środowisku szkolnym w Powiecie Rzeszowskim w roku szkolnym 2017/2018. Nagrody i dyplomy otrzymali:

 • Pani Sylwia Niemiec – prezes PSZS,
 • Pan Jacek Piekiełek – wiceprezes PSZS,
 • Pan Zbigniew Przygórzewski – Powiatowy Organizator Sportu,
 • Pan Tadeusz Bazan (SP Sokołów Młp.),
 • Pan Grzegorz Bielec (Szkoła Podstawowa w Malawie),
 • Pani Małgorzata Bolko (ZS w Kamieniu),
 • Pan Paweł Gierula (ZSZ w Dynowie),
 • Pani Katarzyna Grot (LO w Dynowie),
 • Pan Bogdan Jeż (SP w Głogowie Młp.),
 • Pan Piotr Kobylarz (ZS w Sokołowie Młp.),
 • Pan Dariusz Mazur (SP w Dynowie),
 • Pan Zbigniew Michałowicz (SP w Lubeni),
 • Pan Bogusław Mularski (SP w Głogowie Młp.),
 • Pan Marek Paściak (ZSZ w Dynowie),
 • Pan Marek Rokita (SP w Głogowie Młp.),
 • Pan Paweł Rokita (SP w Straszydlu),
 • Pan Michał Stelmach (SP Nr 2 w Stobiernej),
 • Pan Artur Szymański (SP w Malawie)
 • Pan Waldemar Szymański (SP w Zaczerniu),
 • Pan Wiesław Syzdek (SP w Malawie),
 • Pan Radosław Telega (SP w Dynowie),
 • Pan Marek Wantrych (SP w Zaczerniu),
 • Pan Grzegorz Złotek (SP w Zaczerniu).

Wręczono nagrody i dyplomy szkołom, które wśród szkół Powiatu Rzeszowskiego zajęły miejsca medalowe.

w Igrzyskach Dzieci:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie (I miejsce),
 • Szkoła Podstawowa w Malawie (II miejsce),
 • Szkoła Podstawowa w Zaczerniu (III miejsce).

w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej:

 • Szkoła Podstawowa w Zaczerniu (I miejsce),
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzebosi (II miejsce),
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie (III miejsce)

w Licealiadzie:

 • Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie (I miejsce),
 • Liceum Ogólnokształcące w Dynowie (II miejsce),
 • Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim (III miejsce).

Uhonorowano gminy, które wśród gmin Powiatu Rzeszowskiego zajęły miejsca medalowe w rozgrywkach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej:

 • Gminę Trzebownisko (I miejsce).
 • Miasto Dynów (II miejsce),
 • Gminę Krasne (III miejsce).

Ponadto wręczono podziękowania szkołom, które szczególnie aktywnie włączyły się we współorganizację rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego na terenie Powiatu Rzeszowskiego:

 • Zespół Szkół Gimnazjum Publiczne w Błażowej,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie,
 • Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,
 • Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim,
 • Zespół Szkół w Kamieniu,
 • Szkoła Podstawowa w Krasnem,
 • Szkoła Podstawowa w Malawie,
 • Szkoła Podstawowa w Zaczerniu.

 

NOWE UMOWY ZLECENIA

By | 11 października 2018

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie informuje, że od września br. zostały zmienione umowy zlecenia dla organizatorów zawodów, ratowników medycznych, higienistek oraz delegacje sędziowskie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e/RODO .

Prosimy zatem, by przed zawodami przygotować nowe umowy zlecenia. Przypominamy również, że wszystkie umowy zlecenia będą realizowane na konto organizatora czy ratownika medycznego, a nie jak dotychczas w formie gotówkowej.

Ze sportowym pozdrowieniem

PSZS w Rzeszowie

Powiatowe zawody w indywidualnych mistrzostwach w LA – wrzesień 2018

By | 13 września 2018

Powiatowe zawody w indywidualnych mistrzostwach w lekkiej atletyce odbędą się:

Igrzyska Dzieci – 18.09.2018r

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 20.09.2018 r.

Zawody te odbędą się na stadionie Resovii o godz. 10.00

Przypominamy również o zmianach w systemie współzawodnictwa międzyszkolnego.
Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie www.szs.rzeszow.pl

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Zarząd PSZS w Rzeszowie