Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół powiatu rzeszowskiego 2023/2024

( zmieniony i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd PSZS )

Postanowienia ogólne.

1. Do zawodów powiatowych dopuszczane będą tylko te szkoły, które zapłacą opłatę startową w wysokości 60 zł. za bieżący rok szkolny (2023/2024), przed planowanymi zawodami sportowymi PSZS w Rzeszowie. Opłata startowa dotyczy szkół osobno w Igrzyskach Dzieci, osobno w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i osobno w Licealiadzie.

2. Wpłaty należy dokonać przed planowanym startem w zawodach powiatowych na konto PSZS
w Rzeszowie:
Bank PKO S.A. II O w Rzeszowie nr 08124026141111000039694687
35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 22

3. Zawodników na każdym szczeblu rozgrywek obowiązują; legitymacje szkolne, zgłoszenie w Systemie Rejestracji Szkół podbite przez dyrektora szkoły oraz ksero dowodu wpłaty składki członkowskiej. Bez tych dokumentów nie będą oni dopuszczeni do startu w zawodach.

4. Szkoły, które w roku ubiegłym startowały w zawodach powiatowych i nie zapłaciły opłaty startowej (za ubiegły rok szkolny oraz bieżący rok szkolny), nie zostają dopuszczone do zawodów. Po opłaceniu i zaksięgowaniu  zaległej i aktualnej opłaty startowej szkoła będzie mogła uczestniczyć w kolejnych zawodach sportowych organizowanych przez PSZS w Rzeszowie. 

5. W grach zespołowych w zawodach powiatowych biorą udział zwycięzcy zawodów gminnych. (Jeżeli      z ważnych przyczyn pierwsza drużyna nie może uczestniczyć w rozgrywkach, to zastępuje ją następna     w kolejności)

6. Początek wszystkich zawodów następuje o godzinie 10.00. Zmiany godzin ustala Organizator PSZS.

7. W przypadku zmiany terminu rozegrania imprezy sportowej , zainteresowane szkoły zostaną odpowiednio wcześniej powiadomione o nowym terminie przez organizatora zawodów po uzgodnieniu   z Powiatowym Organizatorem Sportu.

8. Obsadę sędziowską na zawody zabezpieczają gospodarze imprezy – koszty sędziów zabezpiecza Powiatowy Szkolny Związek Sportowy według aktualnego cennika :
a) gry zespołowe

– 1-2 mecze – 1 sędzia ( 114 zł brutto)
– 3-4 meczy – 2 sędziów ( po 114 zł brutto)
– 5 i więcej meczy 3 sędziów ( po 114 zł brutto)
– organizator ( 127 zł brutto)

b) zawody indywidualne

– sędzia ( 57 zł brutto) – dotyczy zawodów: biegi przełajowe, LA
– sędzia główny( 115 zł brutto)-dotyczy zawodów LA na stadionie
– organizator ( 127 zł brutto)

c) obsługa medyczna zawodów

– ratownik medyczny ( 150 zł brutto)

Wypłaty wynagrodzenia sędziego, organizatora dokonuje się na druku „Ekwiwalent Sędziowski” wg. wzorów zamieszczonych poniżej.
Natomiast z obsługą medyczną podpisuje się umowę zlecenie wg. wzorów zamieszczonych poniżej.

Prosimy o podanie nazwę banku, nr konta zleceniobiorcy oraz e-mail w celu przesłania drogą mailową PIT.

Umowy oraz PIT będą przelewane na podane konto zleceniobiorcy.

9. Za pierwsze trzy miejsca w zawodach powiatowych szkoły otrzymują pamiątkowe dyplomy, puchary,
a zawodnicy medale.

10. Dyplomy , puchary , medale, apteczkę i zaliczkę pobiera przed zawodami gospodarz imprezy w biurze Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na ul. Wyspiańskiego 22.

11. Apteczka powinna być dostarczona do biura PSZS niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

12. Impreza powinna być rozliczona do 1 tygodnia, a zaraz po jej zakończeniu gospodarz informuje telefonicznie biuro Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS (tel.017 856 44 82) o zespołach, które awansowały do dalszych rozgrywek oraz przesyła drogą mailową komunikat końcowy zawodów wg wzoru podanego na stronie internetowej Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie.

13. Podstawą wypłaty kosztów organizacji imprezy sportowej jest komunikat z zawodów zawierający informacje o miejscach startujących uczestników oraz wyniki szczegółowe rozgrywek.(należy je również przesłać na adres e-mail: pszs.rzeszow@gmail.com; p.zbyszek@poczta.fm )

14. W finałach i półfinałach gier zespołowych obowiązują następujące reguły:
– w przypadku startu 3 drużyn obowiązuje system rozgrywek „każdy z każdym”,
– w przypadku startu 4 drużyn obowiązuje system pucharowy lub za zgodą wszystkich zainteresowanych system „każdy z każdym”,
– w przypadku startu 4 drużyn i awansu do dalszych rozgrywek 2 zespołów obowiązuje system „każdy z każdym” ze skróconym czasem gry.
– w finale drużyny z dwóch półfinałów grają ze sobą na krzyż, gdzie później zwycięzcy rozgrywają mecz o I miejsce, a przegrani o miejsce III.

15. W przypadku eliminacji rozstawiane będą drużyny ( gminy ) które w roku poprzednim zajęły czołowe miejsca.

16. Jeżeli w danej dyscyplinie do zawodów wojewódzkich awansuje dwa zespoły , to każda gmina ma prawo wystawić do rozgrywek powiatowych po dwie drużyny.

17. Gmina której drużyna zajęła 1 miejsce w zawodach powiatowych w  roku poprzednim , będzie uczestniczyć w finale bez rozgrywania półfinału jeżeli do rozgrywek zgłosi się 13 zespołów.

18. Jeżeli gmina ( drużyna ) która została zgłoszona do rozgrywek zrezygnuje z gry proszona jest
o powiadomienie o tym Powiatowego Organizatora Sportu nie później niż tydzień przed zawodami.

19. Jeżeli drużyna ( lub zawodnik ) która awansowała do zawodów wojewódzkich nie może z ważnych przyczyn w nich uczestniczyć, powinna niezwłocznie powiadomić o tym Powiatowego Organizatora Sportu, a powiat reprezentować będzie następna drużyna.

20. Wszystkie dyscypliny rozgrywane będą zgodnie z regulaminami zawartymi w „Kalendarzu szkolnych imprez sportowych”.

21. Sprawy sporne rozpatrywać będzie komisja odwoławcza.

22. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej , której decyzja jest ostateczna.

23. Zawodnicy nie posiadający strojów sportowych nie będą dopuszczeni do zawodów.

24. W sztafetowych biegach przełajowych w przypadku startu małej liczby drużyn (5 i mniej) w danej kategorii, łączone będą dwie kategorie razem.

25. Wprowadza się następujące oznaczenie numerowe gmin :
1 -Błażowa
2 -Boguchwała
3 -Chmielnik
4 -Dynów
5 -Głogów Młp.
6 -Hyżne
7 -Kamień
8 –Krasne
9 –Lubenia
10 –Sokołów Młp.
11 –Świlcza
12 –Trzebownisko
13 –Tyczyn

26. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Powiatowym Organizatorem Sportu Zbigniewem Przygórzewskim tel kom. 0-601 216 940, Prezesem PSZS – Sylwią Niemiec tel. kom. +48 609 813 573, księgową Małgorzatą Barłowską tel. kom. +48 698 709 250.

27. Bieżące informacje na temat rozgrywek powiatowych można uzyskać na stronach internetowych – www.pszs.rzeszow.pl

Przepisy szczegółowe do Kalendarza Powiatowych Igrzysk Dzieci.

1. Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce.
– każda gmina ma prawo wystawić dowolną ilość startujących.
– każdy zawodnik może startować w jednej konkurencji.

2. Czwórbój Lekkoatletyczny.
– w zawodach mogą uczestniczyć wszystkie zgłoszone zespoły.

3. Trójbój Lekkoatletyczny.
– w zawodach mogą uczestniczyć wszystkie zgłoszone zespoły.

4. Sztafetowe biegi przełajowe
– drużyna składa się z 10 zawodników
– dystans dla dziewcząt i chłopców wynosi 800 m.
– w zawodach mogą uczestniczyć wszystkie zgłoszone zespoły.

5. Szachy drużynowe
– w zawodach mogą uczestniczyć wszystkie zgłoszone zespoły.

6. Konkurs „Baw się z nami”
– każda gmina ma prawo wystawić po dwie drużyny
– w przypadku opadów atmosferycznych uniemożliwiających odbycie konkursu na
świeżym powietrzu , zawody zostaną przeniesione do sali gimnastycznej a startujący
zawodnicy obowiązani są posiadać obuwie o jasnej podeszwie.

7. Zawody w piłce nożnej będą rozgrywane na boiskach typu „Orlik” w kategorii dziewcząt i chłopców.
– drużyna liczy 12 zawodników w całym turnieju (5+1, 6 rezerwowych)
– zawody rozgrywane są tylko do szczebla powiatu

Uwaga : Pozostałe konkurencje rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawartym w „Kalendarzu szkolnych imprez sportowych”

Przepisy szczegółowe do Powiatowego Kalendarza w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

1. Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce.
– każda gmina ma prawo wystawić dowolną liczbę startujących.
– każdy zawodnik może startować w jednej konkurencji plus sztafeta.

2. Szachy drużynowe
– w zawodach mogą uczestniczyć wszystkie zgłoszone zespoły

3. Liga Lekkoatletyczna.
– w zawodach mogą uczestniczyć wszystkie zgłoszone zespoły

4. Sztafetowe biegi przełajowe
– drużyna składa się z 10 zawodników
– dystans dla dziewcząt i chłopców wynosi 800 m.
– w zawodach mogą uczestniczyć wszystkie zgłoszone zespoły.

5. Zawody w piłce nożnej będą rozgrywane na boiskach typu „Orlik” w kategorii dziewcząt i chłopców.
– drużyna liczy 12 zawodników w całym turnieju (5+1, 6 rezerwowych)
– zawody rozgrywane są tylko do szczebla powiatu
Uwaga : Pozostałe konkurencje rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawartym w 
„Kalendarzu szkolnych imprez sportowych”

Przepisy szczegółowe do Powiatowego Kalendarza w Licealiadzie.

1. Sztafetowe biegi przełajowe
– drużyna składa się z 10 zawodników
– dystans dla dziewcząt i chłopców wynosi 800 m.
– w zawodach mogą uczestniczyć wszystkie zgłoszone zespoły.
Uwaga : Pozostałe konkurencje rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawartym w Kalendarzu szkolnych imprez sportowych”

 

Współzawodnictwo sportowe :

1. Współzawodnictwo sportowe szkół i gmin będzie prowadzone według tabel punktowych zamieszczonych w wojewódzkim kalendarzu szkolnych imprez sportowych ( strony 10-12)

2. Współzawodnictwo sportowe organizowane będzie w kategoriach :
a) punktacja szkół ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada)
b) punktacja gmin (za IMS i Gimnazjadę)

3. Punktowani są wszyscy uczestnicy zawodów wojewódzkich, rejonowych oraz powiatowych.

4. Szkoła otrzymuje punkty za udział w zawodach najwyższego szczebla rozgrywek.

5. O klasyfikacji gmin decydować będzie ilość punktów zdobytych przez wszystkie szkoły z terenu gminy.

6. Najlepsze trzy szkoły w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.

7. Zawodnicy którzy zdobędą medalowe miejsca na zawodach wojewódzkich otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

8. Wyróżniający się nauczyciele będą nagradzani odznaczeniami Szkolnego Związku Sportowego lub nagrodami Starosty Powiatu Rzeszowskiego.