Zarząd

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie na rok 2023/2024.

Prezes: Sylwia Niemiec

V-ce Prezes: Jacek Piekiełek

Sekretarz: Zbigniew Przygórzewski

Skarbnik: Bogdan Peszek

 

Członkowie: 

  • Dariusz Mazur
  • Bogdan Jeż
  • Małgorzata Bolko
  • Tadeusz Bazan
  • Waldemar Szymański

 

Komisja rewizyjna:

       Przewodniczący: Marek Rokita

      Z-ca przewodniczącego: Paweł Czach

      Sekretarz: Artur Bilski

 

Księgowa PSZS w Rzeszowie: Małgorzata Barłowska tel. kont. +48 698 709 250