LISTA SZKÓŁ, KTÓRE DOKONAŁY OPŁATY STARTOWEJ ZA ROK SZKOLNY 2021/2022

przez | 6 marca 2022

Poniżej przedstawiamy listę szkół, które dokonały opłaty startowej za rok szkolny 2021/2022.

STAN NA DZIEŃ 11.04.2022

IGRZYSKA DZIECI

Lp. Nazwa szkoły
1. SP  Straszydle
2. SP nr 1 Dynów
3. ZS  Błażowa
4. SP Głogów Młp.
5. SP Wysoka Głogowska
6. Stobierna 2
7. ZS Wólka Niedźwiedzka
8. NSP Bratkowice
9. SP Boguchwała
10. ZS Górno
11. SP Zgłobień
12. SP Łowisko
13. SP Hyżne
14.  ZS Stobierna Nr 1
15. SP Racławówka
16. SP Kąkolówka
17. ZS Nowa Wieś
18. ZS Malawa
19. ZS Trzeboś
20. ZS Wólka Podleśna
21. SP Nosówka
22. ZSP Krasne
23. SP Wola Zgłobieńska

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Lp. Nazwa szkoły
1. SP  Straszydle
2. SP nr 1 Dynów
3. ZS Błażowa
4. SP Głogów Młp.
5. SP Lubenia
6. SP Wysoka Głogowska
7. Stobierna 2
8. SP Kąkolówka
9. SP Boguchwała
10. ZS Górno
11.  ZS Stobierna Nr 1
12. SP Racławówka
13. ZS Nowa Wieś
14. ZS Trzeboś
15. SP Nosówka
16. ZSP Krasne

 

LICEALIADA

Lp. Nazwa szkoły
1. ZSZ w Dynowie
2. ZSO w Głogowie Młp.
3. LO w Dynowie
4. ZS w Tyczynie
5. ZS w Błażowej
6. ZS w Zarzeczu
7. ZSTW Trzciana

Przypominamy szkołom, trenerom oraz nauczycielom, iż zgodnie z regulaminem PSZS w Rzeszowie szkoła, która podlega pod powiat rzeszowski, by brać udział w zawodach sportowych musi uiścić opłatę startową:

 „Do zawodów powiatowych dopuszczane będą szkoły, które zapłacą opłatę startową w wysokości 50zł. za bieżący rok szkolny. Opłata startowa dotyczy szkół osobno w Igrzyskach Dzieci, osobno w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, osobno w Licealiadzie.”

W sprawach dotyczących uregulowania, wyjaśnienia wysokości opłaty startowej, przesłania faktury należy kontaktować się z księgową PSZS w Rzeszowie p. Małgorzatą Barłowską tel. kom. +48 698 709 250.